Mostostal Pomorze

Career

Career

Join our team!

We are a company with extensive experience in the construction industry of large-size steel structures. We carry out demanding projects mainly for foreign, but also domestic clients.

During the implementation of tasks, the key issues are responsibility, cooperation, openness, professionalism and passion. If you are not afraid of challenges and would like to improve your skills in an interesting team - send us your CV.

Apply now

If you are interested in working with us, please submit your contact details and CV

  OPIS STANOWISKA:
  Osoba zajmująca stanowisko Inspektora ds. BHP odpowiada za aktywne kreowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Nadzorowanie podejmowanych działań Spółki Mostostal Pomorze w zakresie zgodności z wymaganiami formalnoprawnymi, standardami BHP i ochrony środowiska naturalnego w tym wymagań kontrahentów. Podejmowane przez Inspektora ds. BHP działania winny odzwierciedlać intencje służące zapobieganiu wypadkom przy pracy, wspieraniu i szerzeniu wśród pracowników kultury bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane poprzez cykliczne szkolenia, kontrole i ustanawiane Zakładowe procedury i instrukcje.

  GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI:
  • pełnienie funkcji doradczej dla Zarządu i kierownictwa,
  • prowadzenie i uczestniczenie w inspekcjach/audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych w tym ustalenie tematyki kontroli oraz przestrzeganie wymogów ich dokumentowania,
  • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowniczych,
  • opracowywanie i nadzorowanie raportów niezgodności wynikających z przeprowadzonych czynności inspekcyjnych,
  • współpraca z organami PIP, PIS, a także upoważnionymi laboratoriami, w kwestii wymaganych badań i kontroli ciążących na pracodawcy,
  • prowadzenie postępowań powypadkowych, udział przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków,
  • właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów wymaganych prawem,
  • opracowywanie propozycji odnoście zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbania o środowisko naturalne,
  • tworzenie procedur, instrukcji, regulaminów w tym dedykowanych na realizowane projekty zgodnie z wymaganiami kontrahentów,
  • zbieranie danych i raportowanie odpowiednim podmiotom nt. wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne,
  • postępowanie zgodnie z wdrożonym w Spółce systemem PN-EN ISO 45001:2018 oraz PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz aktywne kreowanie tych systemów.

  WYMAGANIA:
  min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane w firmie produkcyjnej),
  • poszukujemy osób zaangażowanych i kreatywnych, chcących podnosić swoje kwalifikacje, potrafiących planować i dobrze organizować czas pracy, zorientowanych na cele,
  • znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację ustną i pisemną z kontrahentami,
  • wykształcenie min. średnie techniczne – posiadanie uprawnień zgodnych z obowiązującymi ustaleniami prawnymi,
  • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office,
  • samodzielność, inicjatywa, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz umiejętność szybkiego reagowania,
  • dobra organizacja pracy i wysoki poziom zaangażowania w powierzone zadania,
  • dodatkowym atutem będą uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej.

  OFERUJEMY:
  • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w ramach umowy o pracę lub B2B,
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych,
  • przyjazną atmosferę w pracy,
  • udziału w ciekawych i prestiżowych projektach międzynarodowych,
  • możliwość korzystania z karty Multisport,
  • pakiet ubezpieczenia zdrowotnego.

  OPIS STANOWISKA:
  • kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
  • bieżąca kontrola jakości wyrobów,
  • wizualna ocena spoin
  • prowadzenie zapisów dotyczących jakości wyrobów na poszczególnych etapach produkcji oraz udział w ich rozwiązywaniu,
  • sporządzanie i kompletowanie odpowiednich dokumentów po wykonanych odbiorach jakościowych.

  WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe techniczne (inż. mechanik lub budownictwo)
  • wskazane uprawnienia VT2
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
  • dobra znajomości obsługi komputera (środowisko MS Office, Autocad)
  • min. 3 lat doświadczenia w branży
  • dobra organizacja pracy i wysoki poziom zaangażowania w powierzone zadania

  OFERUJEMY:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub własna działalność gospodarcza
  • udziału w ciekawych i prestiżowych projektach międzynarodowych
  • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • przyjazną atmosferę w pracy,

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej, współpraca z inwestorem, prowadzenie korespondencji z inwestorem, koordynowanie podwykonawców
  • przygotowanie dokumentacji warsztatowej, przygotowywanie dokumentacji traserskiej, prowadzenie rozliczeń materiału, przygotowywanie list wysyłkowych
  • tworzenie/aktualizacja rysunków warsztatowych dla aktualnych potrzeb technologicznych
  • rozwiązywanie problemów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem i procesami technologicznymi,
  • Nadzór technologiczny nad zleconymi pracami
  • Współpraca z innymi działami

  WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe techniczne
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość zagadnień technicznych oraz zasad tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunku technicznego
  • mile widziane doświadczenie w pracy technologa,
  • Znajomość programów AutoCAD, Inventor, Office
  • Znajomość procesów produkcji konstrukcji spawanych przemysłowych
  • Sumienność, dokładność, pracowitość, wysoka kultura osobista
  • Umiejętność pracy w zespole

  OFERUJEMY:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • Możliwość rozwoju zawodowego;
  • Udział w ciekawych i prestiżowych projektach międzynarodowych;
  • Przyjazną atmosferę w pracy;
  • Możliwość korzystania z karty Multisport;
  • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego.

  GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  • wsparcie kierownika wytwórni/nabrzeża montażowego w działaniach związanych z produkcją konstrukcji,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzoną budową/projektem,
  • prowadzenie prac związanych z identyfikowalnością oraz zlecaniem badań nieniszczących,
  • przygotowanie zamówień na materiały we współpracy z biurem technologicznym,
  • kontrolowanie postępu i jakości prac,
  • współpraca z innymi działami firmy,
  • rozwiązywanie problemów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem i procesami technologicznymi,
  • nadzór technologiczny nad zleconymi pracami.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie: ostatni rok studiów lub wyższe,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (poziom (B1/B2),
  • dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
  • samodzielność, inicjatywa, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
  • zaangażowanie w powierzone zadania,
  • sumienność, dokładność, pracowitość, wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dodatkowym aututem będzie:
  • znajomość zagadnień technicznych oraz czytania dokumentacji technicznej, rysunku technicznego,
  • znajomość programów AutoCAD, Inventor,
  • znajomość procesów produkcji konstrukcji spawanych przemysłowych.

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / zlecenia lub B2B;
  • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • przyjazną atmosferę w pracy,
  • udziału w ciekawych i prestiżowych projektach międzynarodowych,
  • możliwość korzystania z karty Multisport;
  • pakiet ubezpieczenia zdrowotnego.

  GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI:
  • przemieszczanie ładunków żurawiem mobilnym,
  • dobór lin i zawiesi podczas prac transportowych,
  • współpraca z hakowymi i sygnalistami,
  • nadzór nad powierzonym osprzętem transportowym,
  • przestrzeganie przepisów BHP i oraz procedur systemowych Spółki,
  • wykonywanie doraźnych napraw i konserwacje żurawia,
  • zgłaszanie awarii sprzętu przełożonemu,

  WYMAGANIA:
  • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • prawo jazdy kat. C,
  • kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanym przez UDT - zaświadczenia kwalifikacyjne kat II Ż.
  • rzetelność, sumienność, punktualność,

  OFERUJEMY:
  • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w ramach umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • przyjazną atmosferę w pracy,
  • udziału w ciekawych i prestiżowych projektach międzynarodowych,
  • możliwość korzystania z karty Multisport,
  • pakiet ubezpieczenia zdrowotnego,