Mostostal Pomorze

Do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla podwykonawców

Podmioty,  współpracujące lub świadczące usługi na rzecz Mostostal Pomorze S.A. zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Stanowią one uzupełnienie zapisów umów w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi standardami.

Dokumenty Compliance

Celem zapewnienia zgodności działania z przepisami  i normami Mostostal Pomorze S.A. opracował Kodeks Postępowania, Politykę Antykorupcyjną, Politykę Antymobbingową oraz inne polityki z zakresu Compliance.