Mostostal Pomorze

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami​

Adres siedziby
ul. Marynarki Polskiej 57,
80-557 Gdańsk (zobacz na mapie)

sekretariat@mostostalpomorze.pl
Czekamy na wiadomość od Ciebie

  Oddział 1
  Nabrzeże 5 Gwizdków Port Gdańsk,
  (brama nr 5 – Wjazd od ulicy Oliwskiej)
  ul. Szkolna 1,
  80-562 Gdańsk (zobacz na mapie)
  Oddział 2
  Warsztat PKS2,
  ul. Na Ostrowiu 15/20,
  80-873 Gdańsk (zobacz na mapie)

  Commercial Director

  Tomasz Bomba
  tbomba@mostostalpomorze.pl

  Kanał zgłoszeń

  Kanał zgłoszeń ma na celu umożliwienie pracownikom własnym, podwykonawcom oraz wszystkim podmiotom współpracującym z Mostostal Pomorze S.A., ujawnienie nieprawidłowości, wszelkich działań nielegalnych, nieuczciwych lub zakazanych dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania Spółki.

  Przesłane zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd i stanowić mogą podstawę do podjęcia działań, w tym dyscyplinarnych, zmierzających do wyeliminowania opisanych zjawisk.

  Zachęcamy do osobistego kontaktu z kierownictwem Spółki lub służbami BHP, jednak w przypadku obaw zgłaszający ma możliwość pozostania anonimowym. Spółka chroni tożsamość zgłaszającego przed ujawnieniem poprzez zapewnienie poufności kanału oraz nie podejmuje działań represyjnych lub odwetowych wobec zgłaszającego.

  Zgłaszający potwierdza, że działa w dobrej wierze w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje, w przeciwieństwie do względów osobistych (np. poczucie niesprawiedliwości, chęć zemsty czy partykularne interesy jednostki). 


   Dane firmowe​

   Nazwa firmyMostostal Pomorze S.A.
   Forma prawnaSpółka Akcyjna
   Adres siedzibyul. Marynarki Polskiej 57, 80-557 Gdańsk
   Numer REGON191672257
   Numer NIP5832565637
   Numer KRS0000055123
   Oznaczenie sąduSąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
   VII Wydział Gospodarczy KRS
   Data rejestracji w KRS24.10.2001
   Kapitał zakładowy5.700.000,00 zł wpłacony w całości