Mostostal Pomorze

Urządzenia ciśnieniowe

Możliwości produkcyjne

Urządzenia ciśnieniowe

Spółka Mostostal Pomorze SA posiada, nadane przez UDT, uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i remontów zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych ,rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.