Mostostal Pomorze

Zdrowie i bezpieczeństwo

Jakość & BHP

Zdrowie i bezpieczeństwo

Ludzie to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa. Dlatego ochrona ich zdrowia jest dla nas priorytetem. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 45001:2018 stanowi fundament do planowania i podejmowania systematycznych działań na rzecz doskonalenia warunków BHP poprzez zapewnienie współudziału i konsultacji z pracownikami wszystkich szczebli.

Zależy nam na ciągłym wzroście świadomości pracowników w obszarze BHP. Stąd podejmujemy szereg inicjatyw, które systematycznie wdrażamy w formie szkoleń, instrukcji, procedur i broszur, a także dzięki wewnętrznym kampaniom informacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że tylko tak zaplanowane regularne działania mogą zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zniszczeniu środowiska naturalnego.

Wśród kampanii, które dotychczas zrealizowaliśmy były m.in.

  • kampania nt. ochrony aparatu słuchu. W efekcie zakupiono 150 szt. ochronników słuchu,
  • kampania nt. obsługi gazów technicznych połączona z demonstracją dystrybutora,
  • kampania nt. ochrony dróg oddechowych podczas pracy. W efekcie wydano dodatkowo maski przeciwpyłowe dla spawaczy,
  • kampania nt. sprawnej ewakuacji.

Zasady ratujące życie

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla wszystkich naszych pracowników, kontrahentów oraz gości. W ramach Polityki bezpieczeństwa określiliśmy Zasady Ratujące Życie, których musi przestrzegać każda osoba znajdująca się na terenie któregokolwiek z naszych oddziałów.

Odłączanie systemów bezpieczeństwa

Zamknięte pomieszczenie

Prowadzenie pojazdów

Izolacja źródeł energii

Prace pożarowo – niebezpieczne

Strefa zagrożenia

Bezpieczne operacje podnoszenia

Pozwolenie na podjęcie pracy

Praca na wysokości