Mostostal Pomorze

Zintegrowany System Zarządzania

Jakość & BHP

Zintegrowany system zarządzania

Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN- ISO 45001:2018. To nasze główne narzędzie, a jednocześnie deklaracja spółki do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji w obszarze najwyższej jakości, środowiska i BHP.

Pozyskane certyfikaty są potwierdzeniem, że wytwarzane w naszej firmie produkty spełniają wymagania klienta, a podejmowane przez Spółkę działania podnoszą jego satysfakcję. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (pobierz) przyjęta w firmie stanowi z jednej strony deklarację spółki do osiągania zamierzonych wyników w ramach prowadzonych procesów. Z drugiej strony gwarantuje ciągłe doskonalenie w obszarze jakości, środowiska i BHP oraz dbania o otaczające środowisko naturalne.

Niezwykle istotną uwagę przykładamy do naszych relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi, a dowodem na to, jest Polityka Odpowiedzialności Społecznej (pobierz). Gwarantujemy przejrzystość, zaangażowanie i profesjonalizm promując wśród pracowników etyczne postępowanie.

Aby spełnić wymagania Klientów i stale doskonalić nasz System wspólnie wyznaczyliśmy następujące cele:

  • utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac i świadczonych usług,
  • ciągłe doskonalenie poprzez identyfikację oczekiwań Klientów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia,
  • sukcesywne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technologicznego oraz zasobów gwarantujących terminowość, jakość i bezpieczeństwo realizacji projektów,
  • doskonalenie kadry pracowniczej oraz stałą poprawę warunków pracy.

Certyfikaty

Pozyskane certyfikaty są potwierdzeniem najwyższej jakości naszych produktów.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

Certyfikat Zarządzania Jakością w Spawalnictwie

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (CPR/2011)

Uprawnienia do wytwarzania , montażu, modernizacji, naprawy Urządzeń Ciśnieniowych i Zbiorników Bezciśnieniowych

Świadectwo kwalifikacyjne do wytwarzania, remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych