Mostostal Pomorze

CompliancePL

Compliance

Dokumenty z zakresu Compliance

Celem zapewnienia zgodności działania z przepisami  i normami Mostostal Pomorze S.A. opracował Kodeks Postępowania, Politykę Antykorupcyjną, Politykę Antymobbingową oraz inne polityki z zakresu Compliance.

Kodeks Postępowania Etycznego (pobierz)  definiuje wartości etyczne Mostostal Pomorze jak również określa zasady i obowiązki w obszarach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, współpracą biznesową, ochroną środowiska naturalnego jak również ujawnianiu i zwalczaniu działań niepożądanych w tym niezgodnych z prawem.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (pobierz)  określa zasady przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy poprzez powstrzymywanie wszelkich działań lub zachowań skierowanych przeciwko pracownikom własnym i podwykonawcy. Mostostal Pomorze szerzy kulturę wykonywania pracy z szacunkiem i uprzejmością względem współpracowników.

Polityka Antykorupcyjna (pobierz)  określa normy dla zapobiegania i identyfikowania przypadków korupcji w działaniach organizacji, propagując zachowania zgodne z prawem.

Polityka Dotycząca Prezentów (pobierz)  stanowi transparentne oświadczenie Spółki o nie przyjmowaniu prezentów, upominków czy zapłat w ramach wyrazów wdzięczności w związku z wykonywaną pracą, które zakazane są przez prawo i sprzeczne ze zwyczajowymi praktykami handlowymi.