Mostostal Pomorze

Koordynacja podwykonawcy

Koordynacja podwykonawcy

Dokumenty dla podwykonawców

Podmioty,  współpracujące lub świadczące usługi na rzecz Mostostal Pomorze S.A. zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Stanowią one uzupełnienie zapisów umów w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi standardami.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OBOWIĄZUJĄ CIĘ:

 • Wymogi wobec podwykonawców (pobierz)
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych (pobierz)
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na stanowisku spawacza konstrukcji stalowych (pobierz)
 • Wykaz czynników szkodliwych dla stanowiska spawacz (pobierz) monter (pobierz)
 • Korzystanie z rejestratora DCM parametrów spawania (pobierz)
 • Klauzula RODO (pobierz)
 • Polityka bezpiecznego i zrównoważonego środowiska pracy (pobierz)
 

JEŻELI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ OBOWIĄZUJĄ CIĘ:

 • Wymogi wobec podwykonawców (pobierz)
 • Koordynacja podwykonawcy w zakresie BHP (pobierz)
 • Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla podwykonawców (pobierz)
 • Bezpieczeństwo pożarowe nabrzeży montażowych oraz placów budów (pobierz)
 • Polityka bezpiecznego i zrównoważonego środowiska pracy (pobierz)