Mostostal Pomorze

To download

Dokumenty do pobrania

Podmioty, które chciałyby nawiązać współpracę z Mostostal Pomorze SA i świadczyć usługi na rzecz Spółki zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Stanowią one uzupełnienie zapisów umów w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi standardami.