Mostostal Pomorze

To download

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla podwykonawców

Podmioty,  współpracujące lub świadczące usługi na rzecz Mostostal Pomorze S.A. zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Stanowią one uzupełnienie zapisów umów w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi standardami.

Dokumenty Compliance

In order to ensure compliance with regulations and standards, Mostostal Pomorze S.A. has developed a Code of Conduct, Anti-Corruption Policy, Anti-Mobbing Policy and other compliance policies.